Thứ Sáu, 19/07/2024 00:13 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW
Cao nguyên yên bình

Cao nguyên yên bình

Chính trị 17/07/2024

(ANTV) - Những chặng đường lịch sử chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân luôn gắn với những trang sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển của đất nước.

Phát huy hiệu quả của điều tra viên tại cấp xã

Phát huy hiệu quả của điều tra viên tại cấp xã

Xã hội 08/07/2024

(ANTV) - Nhằm đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, công an các đơn vị địa phương đã chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, nhất là bố trí Điều tra viên ở Công an cấp xã. Qua đó, phát huy vai trò của Công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời tiếp nhận, giải quyết vụ việc ngay từ địa bàn cơ sở, góp phần từng bước xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận tại địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng

Dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng

Chính trị 03/07/2024

(ANTV) - Đảng uỷ Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 09 ngày 03/3/2022 về “xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an thành phố đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết số 18 ngày 06/4/2023 về “tăng cường quản lý phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm trong Công an thành phố Hà Nội”, đây được xem làm nhiệm vụ then chốt tạo nên sức mạnh sớm hiện thực hóa mục tiêu, lộ trình Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Báo chí Công an nhân dân - Nhìn lại để bước tiếp

Báo chí Công an nhân dân - Nhìn lại để bước tiếp

Chính trị 24/06/2024

(ANTV) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người, trong chặng đường 99 năm qua, lực lượng Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, là vũ khí cách mạng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình mới

Đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình mới

Kinh tế 20/06/2024

(ANTV) - Bảo đảm an ninh kinh tế là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và lực lượng công an được giao nhiệm vụ làm nòng cốt trong quá trình này. Hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế đang gặp nhiều thách thức, đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp để độc lập, chủ quyền và lợi ích kinh tế quốc gia được giữ vững, các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế sớm được nhận diện và ứng phó hiệu quả.

Xây dựng bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân

Xây dựng bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân

Chính trị 14/06/2024

(ANTV) - Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong CAND được xác định là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu khi triển khai và thực hiện nghị quyết số 12.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy

Chính trị 07/06/2024

(ANTV) - Tội phạm và tệ nạn ma túy đang là thách thức nghiêm trọng đối với tinh thần thượng tôn pháp luật và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đây cũng là vấn đề mang tính quốc tế, một quốc gia đơn lẻ không thể tự giải quyết, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ.

Xây dựng Công an phường đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Xây dựng Công an phường đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Chính trị 03/06/2024

(ANTV) - Quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai Đề án “Xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Xem thêm